Tävlings­regler – Den snälla flytten

Tävlingen pågår från och med 21 september 2015 till och med den 25 oktober 2015. För att tävla behöver du ha möjlighet att använda vinsten under november 2015.

Tävlingsbidraget är en motivering till varför tävlanden ska vinna hjälp med en flytt som går på el av Vattenfall. Man kan endast tävla en gång per person och du måste vara över 18 år för att delta.

Efter tävlingsperioden utses 3 vinnare vars motiveringar anses bäst av juryn, som består av representanter från Vattenfall AB och DDB Stockholm. Juryns beslut kan inte överklagas. Kommunikation kring vinnare kommer att publiceras på medsamladkraft.se under vecka 45.

Vinsten består av eldriven flyttbil och två stycken flyttpersonal i 12 timmar. Vinsten inkluderar drivmedel. Flytten som gäller en privatperson ska ske från endast en adress till en annan. Avstånd mellan bostäderna får max vara 10 mil. Ned och uppackning ingår ej. Ungefärligt vinstvärde är 10 000 SEK. Vinsten tillkommer enbart vinnarna av tävlingen och dessa ansvarar för att betala eventuell vinstskatt. Vinsten kan inte bytas mot kontanter eller ändras vad avser innehåll och omfattning, samt är personlig och kan inte överlåtas till någon annan.

Varje tävlande ansvarar för att inskickad motivering inte bryter mot svensk lag och är etiskt stötande eller kränkande.

Om bohaget rymmer extremt tunga eller skrymmande föremål (exempelvis kassaskåp eller flygel etc.) bör information om detta anges i tävlingsformuläret.

Flyttavtal skrivs direkt mellan vinnare och flyttbolag. Försäkring av bohag under flytt ingår.

Vinnarna kontaktas av Vattenfall och kommer eventuellt också att filmas under själva flyttmomentet. Detta rörliga material kommer att publiceras i egna och sociala kanaler för Vattenfalls räkning.

Anställda på Vattenfall, reklambyrån DDB Stockholm samt personer som är närstående till juryn (t.ex. familjemedlemmar och nära vänner) får inte delta i tävlingen.